Projekt "Penzion Cirus Kolparaft"

Financira Evropska unija – NextGenerationEU

 

Projekt »Penzion Cirus Kolparaft« je sofinanciran v višini 641.605,80 EUR iz sredstev Načrta za okrevanje in odpornost, razvojno področje C3: Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponenta K11: Trajnostni razvoj slovenskega turizma, vključno s kulturno dediščino in naložba IB: Trajnostni razvoj slovenske nastanitvene turistične ponudbe za dvig dodane vrednosti turizma.

Izvedba projekta je predvidena od 19. 12. 2022 do 31. 12. 2024. Predmet projekta je izgradnja Penziona Cirus Kolparaft v objemu narave na lokaciji ob Kolpi s številnimi možnostmi aktivnega preživljanja prostega časa. V okviru predmetnega projekta bo tako postavljen penzion s 4 zvezdicami in 10 nastanitvenimi enotami (sobami). Skupna vrednost celotnih stroškov investicije znaša 1.699.674,40 EUR z DDV, iz naslova finančne podpore bo investicija sofinancirana v skupni višini 641.605,80 EUR. Investicija bo vključevala tudi izobraževanje zaposlenih, digitalizacijo procesov dela in interne ter zunanje komunikacije, ustvarjanje novih turističnih produktov ter utrjevanje sodelovanja z drugimi turističnimi deležniki na ravni turistične destinacije Kočevsko.

Povezave:
http://www.noo.gov.si/